Dziś Grudziądz kończy 722 lata

18 czerwca 1291 został wystawiony akt lokacyjny miasta, regulujący prawnie jego granice i nadający mu prawo chełmińskie.

Akt lokacyjny Grudziądza z 18 czerwca 1291 roku.

Brat Meinhard z Querfuertu mistrz pruski Szpitala Marii Panny Zakonu Niemieckiego w Jerozolimie głosi wszystkim wiernym Chrystusa, którzy pismo to słyszą lub oglądają, swe pozdrowienie w Tym, który jest jedynym prawdziwym zbawieniem.

Powszechność wasza winna wiedzieć, że za radą i przyzwoleniem naszych braci daliśmy miastu Grudziądzowi na ogólny pożytek obszar ciągnący się po prawej ręce od bramy, która tam jest widoczna, ku rzece zwanej Osa aż do pola braci i od tegoż pola trzy sznury ku moczarom do pewnego rowu, a dalej przez nowy rów, leżący koło rowu już wymienionego, na odległość jednego sznura dróżką, którą można dojść do jeziora, które zwie się Tuszewo, od tego zaś jeziora w górę aż do pewnego mostu, który wiedzie do wsi zwanej Kyckholcz, od tego zaś mostu znów do jeziora, zwanego Piaski, i w górę do granicy dóbr pewnego Polaka, który zwie się Strupes, a od granicy tegoż Polaka w dół aż do Wisły i Wisłą w dół aż do zamku, gdzie miasto się kończy. Co zaś w tymże wymienionym obszarze wymaga osądzenia, sędzia rzeczonego miasta Grudziądza zobowiązany jest sądzić.

Daliśmy również mieszczanom rzeczonego miasta Grudziądza wolność rybołówstwa w Wiśle, od rzeki zwanej Osa aż do jeziora zwanego Rządz, podobnie jak mieszczanom chełmińskim. Naradziliśmy się też nad tym, że w obrębie jednej mili od miasta nie powinno się budować ani utrzymywać karczem. Daliśmy również temu miastu prawo chełmińskie, tak jednak, że gdyby cokolwiek znalazło się w tym prawie, co byłoby przeciwne Bogu, to powinno być przez braci zmienione na lepsze. Zezwalamy wymienionym mieszkańcom tegoż miasta, aby corocznie wybierali jednego sędziego, kiedy by chcieli.

Dan w Lipienku po Bożym Narodzeniu roku 1291, 18 czerwca.

źródło: informacja turystyczna

Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

13 komentarzy

 1. Marcin Wróblewski napisał(a):
  Google Chrome 27.0.1453.116 Google Chrome 27.0.1453.116 Windows 7 Windows 7
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36

  Moim skromnym zdaniem dokument lokacyjny nigdy nie „tworzył” miasta. Zatwierdzał tylko i aż jego prawne funkcjonowanie. Co do metryki Grudziądza moim zdaniem „miasto” musi być starsze niż lokacyjna data. Przykładów można by mnożyć, wystarczy „rzut okiem” na Wielkopolskę i chociażby Poznań lokowany w 1253 roku. Wg. takiej „lokacyjnej” logiki jedno z najstarszych miast w Polsce byłoby niewiele starsze od Grudziądza. Każdy się zgodzi, że to oczywista bzdura.

 2. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

  Przeczyta Pan moje artykuły w Rocznikach Grudziądzkich i tam w przypisach są podane źródła.
  Co do szkoły kolegiackiej, podobnie.
  Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, T.5:2003, s.63-93. Tam ma Pan, to o co Pan pyta.

  W przypadku artykułu w Piotrkowskich Zeszytach Historycznych, ich redaktorem naukowym był wówczas mediewista, obecnie prof. zw. dr.hab. Andrzej Wałkówski. Ten profesor uznał, że warto taki artykuł opublikować.
  http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/pracownicy-katedry/42-wakowski-andrzej-prof-zw-dr-hab

 3. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

  Mam do Pana jeszcze jedno pytanie, czy jest Pan przygotowany na to, by wydobyć z opublikowanych w Rocznikach Grudziądzkich ksiąg łąkowych informacje o zagospodarowaniu przestrzennym Grudziądza, które pisząc w przenośni, jak huragan zmiatają makietę miasta w Muzeum i dewaluują artykuł J. Frycza w Roczniku Grudziądzkim z 1960 r. Tej bomby z opóźnionym zapłonem ja nie podłożyłem. Proszę Pana, opublikowane plany informują Nas wprost, że np. przy obecnym Rynku, dowodnie przez ok.200-250 lat, do pocz. XIX w. nie było kamienic mieszczańskich przy pierzejach południowej, zachodniej i północnej. Natomiast dwa plany z 2 poł. XVIII w. informują o obecności na obecnym Rynku kwartału mieszkalnego, z kampusem szkolnym. To nie jest fantazja M. Szajerki, emerytowanego nauczyciela historii, z ok. 30-letnim stażem zawodowym.

  • Jacek Olszewski napisał(a):
   Google Chrome 27.0.1453.110 Google Chrome 27.0.1453.110 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36

   Skoro nie było tam kamienic, to co znajdowało się w tym miejscu. Niech mi pan jako zawodowiec odpowie

 4. Karol Osiński napisał(a):
  Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

  W takim razie Panie Marku Szajerka dziś, w tak ważnym dniu jakim są 722 urodziny naszego miasta nasze święto było bez sensu ? Ja osobiście świętowałem te urodziny w swój własny sposób i podejrzewam, że wielu z nas tak właśnie uczyniło.

  A jak Pan go spędził ? Jakieś refleksje ?

  • Marek Szajerka napisał(a):
   Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

   Dlaczego bez sensu święto. Jest to data tradycyjna. Natomiast faktycznie Grudziądz, jako organizm miejski wg uznania osób z czasów średniowiecza i nowożytnych był starszy. W latach 1290-91 nastąpiła tylko modyfikacja prawa lokacyjnego, przejście na prawo chełmińskie.

 5. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

  W 1664 r. grudziądzanie legitymowali się zapewne jeszcze dokumentem z 1240 r.

  http://www.mmgrudziadz.pl/artykul/czy-grudziadz-jest-starszy-o-50-lat

 6. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

  18 czerwca 1291 jest datą tradycyjną, umowną.
  Wg niemieckiej
  kopi oryginału, sporządzonej w XV w. zapis jest następujący:
  „ Gegeben zcur Leype noch gotis gebörte MCCXC prime XIIII Kalendas Julii”
  Jest to zapis wg kalendarza rzymskiego, wg cyklu księżycowego. Dokument wystawiono na początku lub przed czternastymi kalendami lipca.
  Więcej o kalendarzu rzymskim w Wikipedii:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski#Zapis_dat14

  14 kalendy lipca wg przypadają 19 lipca. Przed 14 kalendami jest słowo prime, czyli przed. W XIX w. lub wcześniej, gdy kalendarz rzymski wyszedł z użycia, odczytem daty poradzono sobie następująco. Od 1 lipca odjęto 14 kalend i wypadło na 18 czerwca. Rozumowanie następujące od dzisiaj, czyli 1 lipca, 14 dni wstecz. Rok jest zapisany cyframi rzymskimi, jako 1290. Z prime, w znaczeniu przed zrobiono jedynkę i dodano do cyfr rzymskich. W ten sposób powstała data 18 czerwca 1291 r. Prawidłowo jest to 18 lipca 1290 r. Zapis wg kalendarza rzymskiego jest na odnowionym cokole Światowida w Parku Miejskim.

  • Jacek Olszewski napisał(a):
   Google Chrome 27.0.1453.110 Google Chrome 27.0.1453.110 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36

   Według pańskiej pańskiej teorii cały świat który obchodzi pewne rocznice których daty zostały określone przed zmiana kalendarza jest w błędzie. Bardzo pana proszę aby przestał pan opowiadać ludziom te brednie. Data określona w lokacji miasta Grudziądza jest datą oficjalną i nic tego nie zmieni. Niech pan przestanie wprowadzać ludzi w błąd !. I to nie tylko w tym temacie ale też i innych.

   • Marek Szajerka napisał(a):
    Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
    Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

    Ma Pan prawo nie znać wielu szczególików z historii Grudziądza, ale to chyba nie powód pisać, że piszę brednie i wprowadzam ludzi w błąd? W przypadku przywileju chełmińskiego dla Chełmna i Torunia też w literaturze przedmiotu są dwie wersje, 1232 r. i 1233 r.Ten sam problem, kalendarz rzymski. Ponadto nikogo nie dziwi, że ten dokument wg części naukowców akademickich nie odnosi się do obecnego obszaru Chełmna i Starego Miasta Torunia. W przypadku Torunia uważa się, że to jest Stary Toruń nad Wisłą a Chełmna odpowiednio Starogród, następnie Rybaki. Dopiero odnowiony przywilej z 1251 r. dotyczy Starego Miasta Torunia w obecnym miejscu i podobnie Chełmna.

    • Jacek Olszewski napisał(a):
     Google Chrome 27.0.1453.110 Google Chrome 27.0.1453.110 Windows XP Windows XP
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36

     Tak to prawda mam prawo nie znać wielu szczegółów z historii miasta bo nie zajmuję się tym zawodowo i nie jestem specjalistą. Jednak mnie osobiście wydaję się że tylko Pan z całym szacunkiem dla Pana, wierzy w to co pisze. Jest Pan chyba jedyną osobą jaką znam, która do wszystkiego potrafi dokleić własną teorię. Przykładów można by mnożyć. Nie chodzi o to aby Pana ośmieszać, ale naprawdę czasem trudno jest nie odnieść się do tego co Pan wypisuje, podając do publicznej wiadomości.Mało tego Pan neguję zapisy historyczne. Na siłę próbuje Pan zmieniać historię miasta nie bacząc na to że ludzie którzy nie posiadają jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie to czytają i uznają za pewnik. Zamek grudziądzki, Uniwersytet, Miasto kolegiackie, itp.A tych tematów jest znacznie więcej.Przecież to tylko pańskie wymysły. Naprawdę trudno z Panem dyskutować bo poza swoimi teoriami żadnych innych nie przyjmuje Pan do wiadomości.

     • Marek Szajerka napisał(a):
      Firefox 21.0 Firefox 21.0 Windows XP Windows XP
      Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

      Skąd Pan to wie, że to są wymysły? Nawet Pan nie zdaje sobie sprawy, jakim przełomem było wydanie w 1997 r. Atlasu Historycznego Miast Polskich przez I H i A UMK, następnie ksiąg łąkowych w Rocznikach Grudziądzkich. Państwo spychacie badania historyczne do bazy źródłowej sprzed 1991 r. (przed wydaniem publikacji ś.p. Profesor K. Zielińskiej-Melkowskiej). Nawet praca X. Froelicha z 1868 r. znana była pobieżnie. W polskiej historiografii posługiwano się streszczeniem ks. Fankidejskiego z lat 80 XIX w.. Natomiast Froelicha cytowano w przypisach, najczęściej strony oryginału. Gdy pokazuję faktyczną treść dokumentów, to oburzenie niektórych środowisk. Może to odpowiada nazwie portalu „Graudenz.pl”, by eksponować miastotwórczą rolę Krzyżaków w przypadku Grudziądza i zaczynać jego historię od 1291 r.

     • Jacek Olszewski napisał(a):
      Google Chrome 27.0.1453.110 Google Chrome 27.0.1453.110 Windows XP Windows XP
      Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36

      To niech mi pan odpowie na kilka pytań proszę.
      Skąd pomysł na Uniwersytet grudziądzki w roku 1218 ?
      Jakim cudem kościół Św. Mikołaja ma być kościołem klasztornym i do tego emporowym ??
      Gdzie w dokumentach jest mowa o tym że Rów Hermana to fossa drugiego miasta i skąd pan wziął drugie miasto w obrębie murów miejskich??
      Skąd u Pana w murach zamkowych więcej niż 4 bramy ??
      Jakim cudem wreszcie Grudziądz miał być według Pana miastem kolegiackim skoro nie był ????
      To na razie tyle.
      Aha i jeszcze jedno niech mnie Pan nie odsyła do swoich artykułów tylko do zapisów historycznych.(Proszę o konkretne dokumenty odpowiadające na te pytania)
      To taka moja mała prośba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Może zainteresuje Cię także :close