Dziś Grudziądz kończy 722 lata

18 czerwca 1291 został wystawiony akt lokacyjny miasta, regulujący prawnie jego granice i nadający mu prawo chełmińskie.

Akt lokacyjny Grudziądza z 18 czerwca 1291 roku.

Brat Meinhard z Querfuertu mistrz pruski Szpitala Marii Panny Zakonu Niemieckiego w Jerozolimie głosi wszystkim wiernym Chrystusa, którzy pismo to słyszą lub oglądają, swe pozdrowienie w Tym, który jest jedynym prawdziwym zbawieniem.

Powszechność wasza winna wiedzieć, że za radą i przyzwoleniem naszych braci daliśmy miastu Grudziądzowi na ogólny pożytek obszar ciągnący się po prawej ręce od bramy, która tam jest widoczna, ku rzece zwanej Osa aż do pola braci i od tegoż pola trzy sznury ku moczarom do pewnego rowu, a dalej przez nowy rów, leżący koło rowu już wymienionego, na odległość jednego sznura dróżką, którą można dojść do jeziora, które zwie się Tuszewo, od tego zaś jeziora w górę aż do pewnego mostu, który wiedzie do wsi zwanej Kyckholcz, od tego zaś mostu znów do jeziora, zwanego Piaski, i w górę do granicy dóbr pewnego Polaka, który zwie się Strupes, a od granicy tegoż Polaka w dół aż do Wisły i Wisłą w dół aż do zamku, gdzie miasto się kończy. Co zaś w tymże wymienionym obszarze wymaga osądzenia, sędzia rzeczonego miasta Grudziądza zobowiązany jest sądzić.

Daliśmy również mieszczanom rzeczonego miasta Grudziądza wolność rybołówstwa w Wiśle, od rzeki zwanej Osa aż do jeziora zwanego Rządz, podobnie jak mieszczanom chełmińskim. Naradziliśmy się też nad tym, że w obrębie jednej mili od miasta nie powinno się budować ani utrzymywać karczem. Daliśmy również temu miastu prawo chełmińskie, tak jednak, że gdyby cokolwiek znalazło się w tym prawie, co byłoby przeciwne Bogu, to powinno być przez braci zmienione na lepsze. Zezwalamy wymienionym mieszkańcom tegoż miasta, aby corocznie wybierali jednego sędziego, kiedy by chcieli.

Dan w Lipienku po Bożym Narodzeniu roku 1291, 18 czerwca.

źródło: informacja turystyczna

Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Może zainteresuje Cię także :close