Zamek w Grudziądzu rozmieszczenie pomieszczeń i objaśnienia

Dla rzetelnego zobrazowania tego w jaki sposób wyglądało rozmieszczenie pomieszczeń na zamku grudziądzkim poniżej zamieszczam szczegółowy rozkład tych że pomieszczeń.

Rozmieszczenie pomieszczeń na zamku

Rozmieszczenie pomieszczeń na zamku

Pomiar z ok. 1750 r. pokazuje plan warowni w bardzo rzetelny sposób, i – jeżeli chodzi o zamek górny – niewiele zmieniony od czasów średniowiecza. Jacobi odkrył bowiem filar wspierający sklepienie pod piwnicą południowej części skrzydła wschodniego ( obszar ten zaznaczyłem na zdjęciu literą A ). Południową granicę tej piwnicy wyznaczał mur, którego fragment odnalazł Jacobi i na który w roku 2008/2009 natrafili archeolodzy z Torunia; ograniczał on od północy wąskie pomieszczenie w kształcie prostokąta wydłużonego ze wschodu ku zachodowi ( na zdjęciu – litera B ). Sąsiadowało ono od południa z obszerną piwnicą pod refektarzem zachodnim ( C ). Poniżej zamieszczam fotografię lotniczą terenu zamkowego, wykonaną od strony północno-zachodniej, zrobioną po zakończeniu zasadniczych badań i rozplantowaniu tych powierzchni, które nie były poddawane wykopaliskom i/lub gdzie warstwy średniowieczne zostały niestety, w toku rozbiórek i różnych prac ziemnych, zdarte. Niebieskim kolorem wskazałem bieg muru obwodowego. Odcinek jasnoniebieski narysowałem linią obłą, nie dlatego, że taki był przebieg muru od północy i zachodu, lecz dlatego, że trudno na tym zdjęciu precyzyjnie pokazać miejsce, gdzie dokładnie stały te kurtyny. Ich położenie jest rzecz jasna udokumentowane badaniami archeologicznymi, a także przekazami historycznymi. Kolor czerwony naniosłem na piwnicę pod wspomnianym refektarzem zachodnim ( C ); skrzydło zachodnie zajmowało obszar o kolorze pomarańczowym, inne części zamku to: D – tunel przejazdu bramnego; E – piwnica pod refektarzem wschodnim; F – piwnica pod kaplicą; G – zabudowa skrzydła wschodniego; H – lokalizacja kuchni ( jedyną jej dobrze czytelną pozostałością jest kanał odpływowy dla nieczystości, skierowany na zewnątrz – czyli na lewo, dobrze widoczny na fotografii ); I – „budynek A”, czyli obiekt leżący w parchamie wschodnim, uznawany przez Pana Marka (Marka Szajerkę przypis autora) za kaplicę, w istocie budowla wtórna, niepodpiwniczona, przynajmniej w poziomie piętra nowożytna i XVI-to wieczna, nigdy nie będąca kaplicą, o przeznaczeniu wybitnie mieszkalnym. Wystarczy się zresztą wczytać w lustracje (opisy lustracyjne  z 1565, 1603, 1624 i 1739 r. )

Jerzy Serafin- Zamki w Polsce Forum

 

W 1942 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej badania archeologiczne na terenie zamku prowadził miejski radca budowlany Hans Jacobi. Materiał zgromadzony w trakcie prac archeologicznych posłużył mu do napisania pracy dyplomowej. Choć pewne aspekty jego pracy zostały mocno zweryfikowane to dzisiaj jego praca nadal jest skarbnicą wiedzy.

Do zdjęcia z planem pomieszczeń na zamku dodałem fotografie fragmentów zamku i ich lokalizacje

Opis trudniejszych wyrazów

Antaba przyklad

 

   Antaba

   

 

Sklep – Równie dobrze może to być miejsce w którym znajdował się jakiś warsztat, sklep w naszym rozumieniu ale także pomieszczenie znajdujące się pod ziemią – czyli piwnica ale użytkowa

Kuna –  Tak nazywano wrzeciądz żelazny, służący przy słupie drewnianym lub drzwiach kościelnych do przymykania winowajców skazanych na tę karę przez czas zgromadzenia się ludu na nabożeństwo.

 

wrzeciądz przyklad   

   Wrzeciądz

 

 

Zdjęcia w galerii Jacek Olszewski , Dawid Kaleciak, Grzegorz Piotrowski
Fotografia lotnicza Gerard Szukay
Fotografie dodatkowe własność autora

 

Jacek

Jacek Olszewski

Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Może zainteresuje Cię także :close