Zakon krzyżacki – część naszej historii – dodatek

 

 

 

 

Na sam koniec kilka słów na temat hierarchii obowiązującej w zakonie krzyżackim.

Herman von Salza

Herman von Salza Wielki mistrz zakonu w latach 1210-1239

Najwyższym zwierzchnikiem całego zakonu był wybierany dożywotnio przez trzynastu elektorów wyłanianych przez kapitułę generalna, Wielki mistrz zakonu niemieckiego. Podlegali mu wszyscy mistrzowie i komturowie krajowi oraz wszyscy urzędnicy zakonu. Kolejnym w hierarchii był Wielki komtur zakonu. Był on najwyższym zwierzchnikiem domu zakonnego w Malborku, był również zastępcą wielkiego mistrza. Następnie Wielki marszałek zakonu, który zajmował się sprawami wojskowymi. Odpowiedzialnym za działalność charytatywną, sprawy medyczne i sanitarne w zakonie był Wielki szpitalnik zakonu.Jego siedzibą był Elbląg gdzie znajdował się główny szpital zakonu. Wielki szatny zakonu to kolejny urzędnik w zakonie krzyżackim, który odpowiedzialny był za wyekwipowanie braci zakonnej oraz zarządzał pralniami i magazynami. Sprawy finansowe skarbiec zakonu powierzony był Wielkiemu skarbnikowi zakonu, którego niejako bezpośrednimi przełożonymi byli Wielki mistrz i Wielki komtur, oni też nadzorowali prace Wielkiego skarbnika. Natomiast całokształtem spraw związanych z handlem na podległych terenach zajmował się Wielki szafarz zakonu. Na obszarze Prus funkcjonowało dwóch szafarzy, z których jeden rezydował w Malborku, drugi zaś w Królewcu. Podstawowymi jednostkami administracyjnymi na państwa zakonnego czyli komturiami, kierowali komturzy. Komtur posiadał silną władzę administracyjną, sądową, skarbową i wojskową na podległym mu terenie. Komtur grudziądzki Berthold podlegał bezpośrednio Komturowi krajowemu, który podlegał Mistrzowi krajowemu. Mistrz krajowy był przełożonym prowincji zakonu a wybierany był przez Wielkiego mistrza i był jego zastępcą oraz przedstawicielem na podległym mu terenie. W dziejach zakonu było swego czasu czterech Mistrzów krajowych pruski, niemiecki, finlandzki i austriacki. Mistrzem krajowym Prus w XIII wieku był Herman von Balk.

Książki, które wykorzystałem do napisania tej krótkiej pracy „Zakon krzyżacki – część naszej historii cz.1 cz. 2” oraz dodatek

 

¹) Marian Biskup, Gerard Labuda – Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach
²) Roman Apolinary Regliński – W kręgu legend krzyżackich

Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Może zainteresuje Cię także :close