Uniwersytet grudziądzki ?

W środowisku prawniczym panuje przekonanie że skoro nie ma narzędzia zbrodni , nie ma przestępstwa.

Tak samo winno być w środowisku historyków, a wszelkie tezy powinny być poparte rzetelnymi dowodami pochodzącymi ze źródeł pisanych, archeologicznych jak również architektonicznych. Jednak nie zawsze brane jest to pod uwagę dzięki Czemu powstają coraz to nowe, ciekawe i zaskakujące teorie na temat infrastruktury miasta jak i przeznaczenia niektórych ważnych dla miasta budynków. Można by rzec „że sposób na promocję miasta jak najbardziej godny pochwały ”. Czy jednak zgodny z prawdą ?

uniwersytet jagiellonski

uniwersytet jagiellonski

Do napisania Tego krótkiego wywodu przyczynił się niejako artykuł pana Marka Szajerki „Szkoła biskupa misyjnego Prus św. Chrystiana – przyczynek

do dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce”

W którym próbuje udowodnić że już w XIII wieku a ściślej w roku 1218 w Grudziądzu istniała szkoła wyższa porównywalna ze szkołą w Oxfordzie. „Szkoła biskupa misyjnego Prus św. Chrystiana – przyczynek do dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce – Collegium Augustianum (1218-1772). Szkic ogólny str. 4.Zauważyć trzeba że w czasach średniowiecznych powstawaniem szkół zajmował się kościół, on również je nadzorował. Szkoły te także były całkowicie zależne od kościoła i realizowały cele przez niego wyznaczone.

Pierwsza i najstarsza szkoła w Polsce o poziomie uniwersyteckim powstała w Krakowie w 1364 roku i była druga taką uczelnią w środkowej Europie. Jednak p. Marek Szajerka w swojej pracy („Szkoła biskupa misyjnego…”) umiejscawia uniwersytet grudziądzki o 146 lat wcześniej! jak w/w szkoła  Krakowska tym samym tworząc z Grudziądza miasto kolegiackie w którym to kościół Św. Mikołaja miałby pełnić funkcje kościoła klasztornego i założyciela szkoły a nie kościoła farnego. Miasto kolegiackie to takie miasto w którym tereny kościelne były wyraźnie oddzielone od części mieszczańskiej (Miasta kolegiackie w Polsce – Nikola Papiernik Wapg, sem. I 2012/2013 Prowadzący: dr inż. arch. Roman Ruczyński) („Grudziądz miasto podwójne ? J. O.”) Jednak już w roku 1341 wspomina się o kościele farnym w Grudziądzu do którego to po pożarze miasta został przyłączony kościół p.w. Św. Jerzego na Rybakach. (Diecezja chełmińska zarys historyczno-statystyczny str.316) Nie tylko data ale też umiejscowienie uniwersytetu grudziądzkiego budzi kontrowersje.(umiejscowienie szkoły to temat na odrębny artykuł). Skoro kościół p.w. Św. Mikołaja miałby być kościołem klasztornym jednocześnie twórcą szkoły to popadamy w curiosum z tego choćby względu że najstarsza część kościoła, prezbiterium datowana jest na rok 1300 (Diecezja chełmińska zarys historyczno-statystyczny str.310) „Przypuszczać należy że rok 1299 był też początkiem budowy teraźniejszego kościoła farnego” (Kościoły i klasztory grudziądzkie str.27) a rzekoma szkoła powstać miała w roku 1218 czyli jeszcze przed wybudowaniem kościoła i przed tym jak cysters Chrystian objął we władanie Grudziądz?

Kolegium jezuickie w Grudziądzu

Kolegium jezuickie w Grudziądzu

Jeśli zaś chodzi o najstarsze zapisy na temat szkolnictwa(Diecezja chełmińska zarys historyczno-statystyczny str.310) podaje „Najdawniejsze nasze świadectwo szkolne pochodzi z r. 1218, kiedy to papież Honoriusz III zachęca chrześcijan do składek na rzecz szkoły misyjnej pruskiej, założonej niezawodnie W Chełmnie przez biskupa Chrystjana.” Fakt że w Grudziądzu w późniejszych czasach bez wątpienia istniała szkoła mówi zapis że „Grudziądz w latach 1372-1432 wysłał na studia 17 scholarzów” dzieje wychowania i szkól w Polsce od 1363-1432 T2 str.24 daty te jednak wskazują ściśle XIV-XV wiek. Posługując się wykazem szkół kolegiackich a także klasztornych od roku 1215 w którym to figurują takie miasta jak Głogów, Gutstadt(Dobre miasto), Kalisz, Kielce, Kołobrzeg, Kruświca, Łęczyca i wiele innych miast nie znajdujemy jednak Grudziądza Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich cz.1 od 966 do 1363 roku str. 144-158. co niezbicie świadczy o tym ze miasto nasze nie posiadało w ówczesnym okresie szkoły kolegiackiej o poziomie uniwersyteckim. W moich poszukiwaniach nie natrafiłem na żadne inne wzmianki odnośnie szkoły który by miała zostać utworzona w roku 1218 (XIII w.), być może dlatego że takie dokumenty nie istnieją z tej czy innej przyczyny lub też dlatego że taka szkoła nie istniała w owym czasie w Grudziądzu

To pozostawiam do państwa oceny.

Foto

Uniwersytet Jagielloński pochodzi ze strony Uniwersytet Jagielloński

Kolegium Jezuickie wł. autora

Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Może zainteresuje Cię także :close