Uniwersytet grudziądzki ?

W środowisku prawniczym panuje przekonanie że skoro nie ma narzędzia zbrodni , nie ma przestępstwa.

Tak samo winno być w środowisku historyków, a wszelkie tezy powinny być poparte rzetelnymi dowodami pochodzącymi ze źródeł pisanych, archeologicznych jak również architektonicznych. Jednak nie zawsze brane jest to pod uwagę dzięki Czemu powstają coraz to nowe, ciekawe i zaskakujące teorie na temat infrastruktury miasta jak i przeznaczenia niektórych ważnych dla miasta budynków. Można by rzec „że sposób na promocję miasta jak najbardziej godny pochwały ”. Czy jednak zgodny z prawdą ?

uniwersytet jagiellonski

uniwersytet jagiellonski

Do napisania Tego krótkiego wywodu przyczynił się niejako artykuł pana Marka Szajerki „Szkoła biskupa misyjnego Prus św. Chrystiana – przyczynek

do dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce”

W którym próbuje udowodnić że już w XIII wieku a ściślej w roku 1218 w Grudziądzu istniała szkoła wyższa porównywalna ze szkołą w Oxfordzie. „Szkoła biskupa misyjnego Prus św. Chrystiana – przyczynek do dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce – Collegium Augustianum (1218-1772). Szkic ogólny str. 4.Zauważyć trzeba że w czasach średniowiecznych powstawaniem szkół zajmował się kościół, on również je nadzorował. Szkoły te także były całkowicie zależne od kościoła i realizowały cele przez niego wyznaczone.

Pierwsza i najstarsza szkoła w Polsce o poziomie uniwersyteckim powstała w Krakowie w 1364 roku i była druga taką uczelnią w środkowej Europie. Jednak p. Marek Szajerka w swojej pracy („Szkoła biskupa misyjnego…”) umiejscawia uniwersytet grudziądzki o 146 lat wcześniej! jak w/w szkoła  Krakowska tym samym tworząc z Grudziądza miasto kolegiackie w którym to kościół Św. Mikołaja miałby pełnić funkcje kościoła klasztornego i założyciela szkoły a nie kościoła farnego. Miasto kolegiackie to takie miasto w którym tereny kościelne były wyraźnie oddzielone od części mieszczańskiej (Miasta kolegiackie w Polsce – Nikola Papiernik Wapg, sem. I 2012/2013 Prowadzący: dr inż. arch. Roman Ruczyński) („Grudziądz miasto podwójne ? J. O.”) Jednak już w roku 1341 wspomina się o kościele farnym w Grudziądzu do którego to po pożarze miasta został przyłączony kościół p.w. Św. Jerzego na Rybakach. (Diecezja chełmińska zarys historyczno-statystyczny str.316) Nie tylko data ale też umiejscowienie uniwersytetu grudziądzkiego budzi kontrowersje.(umiejscowienie szkoły to temat na odrębny artykuł). Skoro kościół p.w. Św. Mikołaja miałby być kościołem klasztornym jednocześnie twórcą szkoły to popadamy w curiosum z tego choćby względu że najstarsza część kościoła, prezbiterium datowana jest na rok 1300 (Diecezja chełmińska zarys historyczno-statystyczny str.310) „Przypuszczać należy że rok 1299 był też początkiem budowy teraźniejszego kościoła farnego” (Kościoły i klasztory grudziądzkie str.27) a rzekoma szkoła powstać miała w roku 1218 czyli jeszcze przed wybudowaniem kościoła i przed tym jak cysters Chrystian objął we władanie Grudziądz?

Kolegium jezuickie w Grudziądzu

Kolegium jezuickie w Grudziądzu

Jeśli zaś chodzi o najstarsze zapisy na temat szkolnictwa(Diecezja chełmińska zarys historyczno-statystyczny str.310) podaje „Najdawniejsze nasze świadectwo szkolne pochodzi z r. 1218, kiedy to papież Honoriusz III zachęca chrześcijan do składek na rzecz szkoły misyjnej pruskiej, założonej niezawodnie W Chełmnie przez biskupa Chrystjana.” Fakt że w Grudziądzu w późniejszych czasach bez wątpienia istniała szkoła mówi zapis że „Grudziądz w latach 1372-1432 wysłał na studia 17 scholarzów” dzieje wychowania i szkól w Polsce od 1363-1432 T2 str.24 daty te jednak wskazują ściśle XIV-XV wiek. Posługując się wykazem szkół kolegiackich a także klasztornych od roku 1215 w którym to figurują takie miasta jak Głogów, Gutstadt(Dobre miasto), Kalisz, Kielce, Kołobrzeg, Kruświca, Łęczyca i wiele innych miast nie znajdujemy jednak Grudziądza Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich cz.1 od 966 do 1363 roku str. 144-158. co niezbicie świadczy o tym ze miasto nasze nie posiadało w ówczesnym okresie szkoły kolegiackiej o poziomie uniwersyteckim. W moich poszukiwaniach nie natrafiłem na żadne inne wzmianki odnośnie szkoły który by miała zostać utworzona w roku 1218 (XIII w.), być może dlatego że takie dokumenty nie istnieją z tej czy innej przyczyny lub też dlatego że taka szkoła nie istniała w owym czasie w Grudziądzu

To pozostawiam do państwa oceny.

Foto

Uniwersytet Jagielloński pochodzi ze strony Uniwersytet Jagielloński

Kolegium Jezuickie wł. autora

Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

25 komentarzy

 1. Polecam napisał(a):
  Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows Vista Windows Vista
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

  Polecam:Marcin Wiewióra – Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały.Tam są fakty, nie przypuszczenia i ballady o zamku ze 100 bramami.

  • Jacek Olszewski napisał(a):
   Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

   Nota bene świetna pozycja polecam wszystkim którzy chcieli by dowiedzieć się czegoś naprawdę wartościowego na temat zamku

 2. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

  Z artykułu I. Fijałkowskiej, Zarys historii działalności konserwatorskiej na terenie Grudziądza, Rocznik Grudziądzki, T.19:2011, s. 29, przyp. 50, wynika, że Program opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza 2009-2012, wykonał zespół Pracowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Toruń 2008. […] Program dla Grudziądza został przyjęty uchwałą nr XXXIX/18/09 Rady miejskiej Grudziądza na sesji 25 III 2009 r. […].

  Co do sztuki, sztuką jest też uznanie łuku na ścianie, w rzucie poziomym na rysunku technicznym, za fundament bastei lub uznanie cembrowiny okrągłej studni na Górze Zamkowej za rekonstrukcję z XIX w. i podanie, że w czasach krzyżackich cembrowina była kwadratowa.

  • Marek Szajerka napisał(a):
   Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

   Oczywiście z szacunkiem Rady Miejskiej Grudziądza. Gdybym był zalogowany, to zrobiłbym korektę komentarza.

  • Bob budowniczy napisał(a):
   Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows Vista Windows Vista
   Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

   By posiadać taką umiejętność należy najpierw nauczyć się rozróżniać cegły.Z tym jak widzę miłośnicy fantastyki mają spore problemy.Wracając do zachowania postów dla potomnych,zastanawiam się jak to jest usuwać swoje posty? W tej dziedzinie aparat historii też ma spore doświadczenie.Może zamiast krzewić kiepską, pełną błędów fantastykę lepiej wydać swe dzieło w formie papierowej, a nie klepać ciągle, o wydaniu przez pewną gazetę, która wmówiła ćwierć inteligentom, że staną się inteligentni jak ją będą czytać.

 3. Laik napisał(a):
  Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

  Może to nie wina aparatu tylko jego oprogramowania?

 4. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

  W części I jest następujący zapis:
  W 2010 r. nakładem Wydawnictwa Kalamarski, ukazała się bardzo potrzebna publikacja o twierdzy grudziądzkiej, Twierdza Grudziądz, zawierająca też rozdział o fortyfikacjach Grudziądza w czasach średniowiecza i nowożytnych[12].
  A w przypisie jest pomyłka i jest błędnie, tzw. literówka zamiast 2010 jest 2212.
  Natomiast w części 2, faktycznie, w przypisie 35 jest mylny rok wydania publikacji. Przepraszam za to Wydawcę i Autorów.
  Do Aparata, proponuję trwale zarchiwizować ten post, by po latach zobaczyć, czy to jest ballada. Od strony formy wiadomo, że moja praca nie kwalifikuje się pod definicję ballady.

 5. Marcin Joński napisał(a):
  Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows 8 x64 Edition Windows 8 x64 Edition
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

  szkoda, że odszedł pan Berliński… Lubiłem jego szybkie zagadki… bez niego, ten serwis to nie to samo już… szkoda, pomysł na stronę był dobry…

 6. W, Grabowski napisał(a):
  Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows Vista Windows Vista
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

  Ponieważ zostałem niejako przywołany przez Pana Marka do tablicy, czuję się odpowiedzialny za komentarz. Praktyka z jego strony jest taka- dopóki ktoś chce słuchać jego teorii, to nie przeszkadza mu, że jest to jakiś lekarz, inżynier od pomp czy też kierowca lub elektryk. Jeśli jednak ktoś pozwoli sobie nie dowierzać jego teoriom, to jest to już osoba niewiarygodna, bez elementarnego warsztatu naukowego, i cytuję ” nie zdałby u niego nawet matury”. I nie ma już znaczenia, że np ów patomorfolog ma doktorat, jest wybitnym autorytetem w swojej dziedzinie, a metodologię badań naukowych ma w małym palcu, bowiem inaczej doktoratu by nie zrobił ani nie napisał licznych prac niezbędnych do uzyskania doktoratu. A jest to sprawa tym ważniejsza, że od medycznych badań naukowych zależy nierzadko życie ludzkie. A błąd w publikacji historycznej może najwyżej wzbudzić uśmiech politowania w środowisku naukowym. Pan Olszewski jest kolejną osobą, która rozczarowała Pana Marka.
  P.S. Kwestia rzekomego uniwersytetu była już dokładnie omawiana w pracy z Rocznika Grudziądzkiego t. XV: Krzysztof Kaczmarek – „Średniowieczne Collegium Augustinianum w Grudziądzu. Kilka słów o uniwersytecie, którego nigdy nie było”. Ciekawa lektura…

  • Marek Szajerka napisał(a):
   Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

   Prace naukowe, obojętnie jaka to dziedzina, maja to do siebie, że się starzeją. W artykule K. Kaczmarczyka też jest po 10 latach od jego publikacji jest rysa, świadcząca o dewaluacji, zarzut 4, s.15-17 o liczbie studentów z Grudziądza na innych uczelniach. Po 10 latach od napisania mojego artykułu w tej kwestii zmianie uległo stwierdzenie, że liczba 17 studentów z Grudziądza w latach 1372-1374 dotyczy nie tylko Krakowa, ale też innych uczelni. Zarzut Ad.4, s. 16 na moją korzyść zweryfikowała T. Borawska w artykule Studia uniwersyteckie młodzieży grudziądzkiej w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych (XIV-XVI wiek), Rocznik Grudziądzki, T.20:2012, 43-65. Zakończenie artykułu K. Kaczmarka, s. 20 równie dobrze pasować może do Państwa działalności.
   Odnośnie specjalizacji zawodowych, czy lekarz stomatolog może zastąpić kardiologa i być zatrudnionym na jego etacie?
   Kwestię podejścia zawodowego i amatorskiego do historii podjąłem w odcinku 3 Zamek w Grudziądzu, dołączyłem komentarz.

   Tu nasuwa się pytanie, kto ma lżejsze pióro, czy Panowie pisząc pracę zbiorową o twierdzy bez aparatu przypisów, czy ja, stosując ten aparat? Nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy, jak czasami swoimi pracami potraficie zniszczyć naukowy dorobek badawczy. Przykładowo patomorfolog zniszczył swoją publikacją propagowanie korzeni cysterskich Grudziądza. 10 lata pracy badawczej i popularyzatorskiej poszło na marne.

   • Marek Szajerka napisał(a):
    Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
    Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

    Pomyłka w druku
    Jest:że liczba 17 studentów z Grudziądza w latach 1372-1374
    Prawidłowo że liczba 17 studentów z Grudziądza w latach 1372-1424.

    Przepraszam

   • Ginekolog bez aparatu napisał(a):
    Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
    Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

    Bardzo ciekawi mnie ten ,,aparat” a raczej jego sprawność.To chyba dzięki niemu doszło do cudu na jednym ze spichrzy-objawił się Panu Chrystus w miejscu którym każdy patrzący laik widzi kobietę.Dla zainteresowanych link http://www.forum.zamki.pl/viewtopic.php?t=2817&postdays=0&postorder=asc&highlight=grudzi%B1dz&start=0

   • Obi Wan napisał(a):
    Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
    Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

    Panie Marku w sobotę podczas Nocy Muzeów była szansa zaprezentowania Pańskich teorii na temat Zamku w Grudziądzu.Noc była w klimacie SF i Gwiezdnych Wojen, więc w podobnym temacie.Szkoda, że mieszkańcy stracili taka szansę

   • Marek Szajerka napisał(a):
    Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
    Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

    Prace naukowe, obojętnie jaka to dziedzina, maja to do siebie, że się starzeją. W artykule K. Kaczmarczyka.
    W tym zdaniu zniekształciłem nazwisko Pana Doktora, za przejęzyczenie przepraszam.

 7. zenek blues napisał(a):
  Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows Vista Windows Vista
  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

  Brawo Panie Jacku! Trafne spostrzeżenie nie jest w smak tzw.historykom.Lepsze dla nich są bibliografie nabazgrane przez siebie i podawane po latach jako przypisy w swych wypoconych fantastycznych pracach.Teoretyzowanie jest ,,mocną”stroną takich osób, które nie wychylają nosa z domu.Po latach tytuły papierowe i monopol na historię.Czy aby na pewno o to chodzi w badaniu historii?

  • Jacek Olszewski napisał(a):
   Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

   I takie komentarze mobilizują mnie do dalszej pracy dziękuję

 8. Jacek Olszewski napisał(a):
  Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

  Inna rzecz to to że jeśli ktoś jest jak to pan nazwał patomorfologiem, kardiologiem inżynierem czy zwykłym, robotnikiem nie broni im to dostępu do historii, wnikliwego jej badania i wyrażania swojej opinii na jej temat, Historia nie jest zarezerwowana tylko dla pewnej uprzywilejowanej grupy ludzi. Pańska wypowiedź zabrzmiała tak jakby było w tym coś złego że ludzie o takich zawodach zajmują się tą dziedziną Śmiem twierdzić nawet że o wiele częściej ci własnie ludzie podchodzą do tematu w sposób znacznie bardziej racjonalny niż ci tak zwani „uprzywilejowani”

  • Marek Szajerka napisał(a):
   Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

   Jest to podobna relacja, jak medycynie, lekarze – znachorzy. W erze Internetu, łatwego pisania nagle wszyscy znają się na technikach badawczych historii, jako nauki. Wydaje się to takie proste, gdzieś coś przeczytać, liznąć, napisać i puścić do Internetu Jest zauważalny upadek poziomu badań historycznych. A jeszcze prościej nie dawać przypisów, tylko na końcu pracy symboliczną bibliografię. Jakże wiele jest takich obecnie publikacji o Grudziądzu, zwykła masówka.

 9. Jacek Olszewski napisał(a):
  Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

  Udostępniając mi swoje artykuły musiał pan liczyć się z faktem odpowiedzi na nie. Broń Boże nie jest moim celem życiowym atak na pańską osobę a tylko wyjaśnienie pewnych faktów zawartych w pańskich pracach. W naszym rodzinnym mieście Grudziądzu mieszka cała rzesza ludzi, dla której historia miasta nie jest jakim szczególnym hobby ale lubią wiedzieć co nieco na ten temat. Pańskie prace jakkolwiek pełne zaangażowania a i zarazem pełne niezrozumiałych sformułowań wyrabiają w ludziach mylne poglądy na temat historii Grudziądza. W tym konkretnym przypadku wystarczy w przeglądarce internetowej napisać „Najstarszy uniwersytet w Polsce” a wiadomym będzie że coś tu jest nie tak. W powyższym artykule nie ma słowa o kościele parafialnym a o kościele Farnym dla miasta Grudziądza. Jednak skoro prosi pan o przytoczenie źródła
  Diecezja chełmińska zarys historyczno statystyczny str.309” podaje
  1. Grudziądz parafia św. Mikołaja
  Diecezja chełmińska zarys historyczno statystyczny str.310” mówi dalej
  Tytuł kościoła: św. Mikołaj obecnie i dowodnie w r. 1647 a prawdopodobnie od samego początku
  (czyli schyłku XIII a początku XIV wieku przyp. wł.)

  • Marek Szajerka napisał(a):
   Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

   Podana publikacja nie jest źródłem historycznym, tak jak nie jest źródłem historycznym praca X. Froelicha z 1868 r. Podobnie jak moje, są to opracowania. W pracy X. Froelicha trzeba oddzielić poglądy od źródeł historycznych. Natomiast przez ponad 140 lat, a szczególnie po II wojnie światowej utarło się przekonanie, że praca ta jest źródłem historycznym. To jest błąd rzeczowy, który nagminnie jest popełniany, szczególnie przez osoby zajmujące się odtwarzaniem dziejów historycznych hobbistycznie. Dla kościoła św. Mikołaja najstarszym zachowanym dokumentem jest transumpt przywileju Zygmunta Starego z 1524 r., zachowany w dokumencie z XVIII w. Artykuł A. Karbowiaka o szkołach kolegiackich ukazał się w 1899 r.

 10. Marek Szajerka napisał(a):
  Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

  Proszę o podanie imiennego dokumentu historycznego, podającego informację, że kościół św. Mikołaja był kościołem parafialnym miasta Grudziądza w średniowieczu.
  W swojej dyskusji z Panem odsłoniłem zasadniczo wszystkie karty. Wnikliwe zapoznanie ze wszystkimi podanymi materiałami, przy hobbistycznym podejściu do sprawy może zająć nawet kilka miesięcy. Widocznie podałem Panu słomę pod swój stos. Bardzo trudno dyskutuje z osobami hobbistycznie zajmującymi historią, w tym historią Grudziądza. W podobnym tonie o moich pracach wypowiadali się patomorfolog, kardiolog, inżynier – specjalista od pomp wodnych. W swoich zawodowych profesjach opowiadają się za postępem technicznym. Natomiast historię Grudziądza, (w okresie XI – do 1772 r.,)spychają do poziomu XIX w. Może kardiolog wyrzuci aparaturę EKG i będzie diagnozował metodami z XIX w. Tak bardzo drażni ujawniona skala stagnacji w badaniach nad dziejami Grudziądza.

  • Marek Szajerka napisał(a):
   Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

   Errata
   „Prace naukowe, obojętnie jaka to dziedzina, maja to do siebie, że się starzeją. W artykule K. Kaczmarczyka”

   W tym zdaniu nastąpiło zniekształcenie nazwiska Pana Doktora. Za pomyłkę przepraszam Pana Krzysztofa Kaczmarka.

   Co do innych uszczypliwych komentarzy. Internet ma to do siebie, że są w nim materiały wartościowe i śmieci. Segregacja materiałów indywidualna, wg własnego uznania.

   • Errata Aparata napisał(a):
    Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
    Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

    W odcinku pierwszym ballady o Zamku autorstwa Pana Marka dowiadujemy się w przypisach, że Twierdzę Grudziądz wydano w 2210r. Następnie w odcinku 2 tę samą pozycję możemy już nabywać od roku 2009.Tak czasem myślę czy to może ten aparat którego używa Pan Marek mógł się aż tak pomylić? w końcu jakby nie patrzeć 210 lat różnicy.

    • Marek Szajerka napisał(a):
     Firefox 20.0 Firefox 20.0 Windows XP Windows XP
     Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

     Jeszcze taka ciekawostka szczególnie dla Aparata, z tekstu uchwały Rady Miejskiej, przygotowanej na najbliższą sesję Rady Miejskiej
     SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
     „PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA
     GRUDZIĄDZA 2009
     -2012” za lata 2011-2012
     s. 5:
     Brama Wodna, czas powstania XVI w., wieżyczka wodociągowa przy Trynce z XIV w. a przecież wodociągi założono w 1415 r.

     http://www.bip.grudziadz.pl/strony/7554.dhtml
     Natomiast z samej uchwały, z 2009 r,. można się dowiedzieć, że w Grudziądzu było Centrum Wyszkolenia Artylerii.

     • Aparat napisał(a):
      Google Chrome 26.0.1410.64 Google Chrome 26.0.1410.64 Windows XP Windows XP
      Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

      Urzędnicy to nie historycy ,,starej szkoły” w dodatku bez aparatu, więc im błędy można wybaczyć.Ale pomylić Chrystusa z gołą kobietą to już jest sztuka.Wszystkiemu winny ten aparat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Może zainteresuje Cię także :close